Fiskebåt – ringnotbåt – fartøyutleie

Lange tradisjoner

Rederiet har lange tradisjoner og kan se tilbake på drift gjennom mange år – helt tilbake til 1966.

Selskapet Fiskebas AS er familiedrevet, med hjemmehavn i Florø.

M/S Fiskebas fisker etter NVG-sild, nordsjøsild, makrell, lodde og hestemakrell. Ringnotkonsesjonen er på 7000 tonn.

Mer enn fiskeri

Fiskebas er bygget som fiskebåt, men kan tilpasses for bruk innen forskning, offshore og andre bruksmuligheter – med klart fokus på bærekraftig utvikling.

Vi tilbyr fartøyutleie, og standarden om bord er i fremste rekke. Fiskebas egner seg godt for oppdrag i Nordsjøen, til for eksempel:

Vaktbåt
Mannskapsskifte
Transport
Havbruk
Opplæringsfartøy

Vi ser på mulighetene

I 2014 ble nybygget MS Fiskebas levert fra Vaaland Båtbyggeri. Båten er klasset i DNV, som både fiskebåt og lastebåt. Den er 64,2 meter lang og 14 meter bred – med en lastekapasitet på 1537m² og BRT 1899.

Vi har et sterkt miljøfokus, og Fiskebas er bygget med dieselelektrisk framdrift og hybridløsninger. For å utnytte den ressursen båten er, ønsker vi å ha den mest mulig i drift. Gjennom samarbeid og fleksible tilpassinger ser vi etter nye muligheter innen sjøbaserte næringer.

Les mer i vår brosjyre.

Snakk med oss

om hva vi tilbyr

MS Fiskebas ringnotbåten fra Florø - Geir Magne Madsen

Geir Magne Madsen

Skipper

MS Fiskebas ringnotbåten fra Florø - Ole Morten Madsen

Ole Morten Madsen

Styrmann

MS Fiskebas ringnotbåten fra Florø - Siv Madsen

Siv Madsen

Daglig leder

Kontakt

Båten eller kontoret

Fiskebas AS

Org. nr. 992 241 446

Spesifikasjoner Fiskebas

Registreringsmerke: SF0230F
Radio/kjennesignal: LDF